• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

T-Bolt Clamp EA463CT-51

T-Bolt Clamp EA463CT-51

【Product Specifications】
・Band width-19mm
・Material-Band: SUS301Bolt: steel
・Band thickness-0.6mm
・Compatible Dia.…44 to 51mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA463CT-51

Part Number
EA463CT-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463CT-51 in the T-Bolt Clamp EA463CT-51 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CT-51 ในชุด T-Bolt Clamp EA463CT-51

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)