• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Constant Torque Clamp EA463CK-27

Constant Torque Clamp EA463CK-27

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Band width-14.2mm
・Band thickness-0.6mm
・Hex (-)screw-5/16 (8mm)
・Torque range-3.4 to 7.9Nm (35 to 81kg/cm)
・Compatible Dia.…14 to 27mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA463CK-27

Part Number
EA463CK-27
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463CK-27 in the Constant Torque Clamp EA463CK-27 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CK-27 ในชุด Constant Torque Clamp EA463CK-27

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)