• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[Stainless Steel]Universal Type Hose Clamp Set EA463CA

[Stainless Steel]Universal Type Hose Clamp Set EA463CA

【Product Specifications】
・Material-Band:SUS301, Screw:Steel
・Hexagonal(‐)screw-5/16"(8mm)
・Case size-300x200x62mm〈Set items〉
・EA463CA-20(10pcs.)-Band width:12.7mm、 Suitable dia.:11 to 20mm
・EA463CA-27(10pcs.)-Band width:12.7mm、 Suitable dia.:14 to 27mm
・EA463CA-44(10pcs.)-Band width:12.7mm、 Suitable dia.:21 to 44mm
・EA463CA-57(10pcs.)-Band width:12.7mm、 Suitable dia.:33 to 57mm
・EA508MD-5(Case)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA463CA

Part Number
EA463CA
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463CA in the [Stainless Steel]Universal Type Hose Clamp Set EA463CA series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)