• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C

[Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Hexagonal(‐)screw-1/4"
・Case size-167x126x62mm〈Set items〉
・EA463C-16(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:5.6 to 16mm
・EA463C-20(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:11 to 20mm
・EA463C-23(20pcs.)-Bandwidth:8mm、 Suitable dia.:13 to 23mm
・EA508MD-1(Case)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA463C

Part Number
EA463C
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463C in the [Stainless] Steel Hose Clamp Set EA463C series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)