• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Coupling Type Hose Stem EA462DK-25

Coupling Type Hose Stem EA462DK-25

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS316)
・Withstanding pressure-1MPa (10kgf/cm2)Compatible with: EA462DR, EA462DS, EA462DT, EA462DV
・Size…2.1/2
・Hose ID…63mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462DK-25

Part Number
EA462DK-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462DK-25 in the Coupling Type Hose Stem EA462DK-25 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462DK-25 ในชุด Coupling Type Hose Stem EA462DK-25

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)