• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (NBR) EA462BX-24

Gasket (NBR) EA462BX-24

【Product Specifications】
・Material-NBR
・Service temperature-From -30℃ to 70℃
・Nominal dia.-65(2.1/2")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BX-24

Part Number
EA462BX-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BX-24 in the Gasket (NBR) EA462BX-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BX-24 ในชุด Gasket (NBR) EA462BX-24

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)