• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (Neoprene) EA462BX-214

Gasket (Neoprene) EA462BX-214

【Product Specifications】
・Material-White neoprene
・Service temperature--30 to +60℃
・Ideal for acid or alkali fluid.
・Nominal dia.-40(1-1/2")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BX-214

Part Number
EA462BX-214
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BX-214 in the Gasket (Neoprene) EA462BX-214 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BX-214 ในชุด Gasket (Neoprene) EA462BX-214

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)