• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dust Cap (Polypropylene) EA462BV-20

Dust Cap (Polypropylene) EA462BV-20

【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Operating pressure--6 to -20: 0.69MPa (7kgf/cm2), -30: 0.39MPa (4kgf/cm2)
・Nominal dia.-50(2")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BV-20

Part Number
EA462BV-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BV-20 in the Dust Cap (Polypropylene) EA462BV-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BV-20 ในชุด Dust Cap (Polypropylene) EA462BV-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)