• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hose Coupler (Polypropylene) EA462BS-14

Hose Coupler (Polypropylene) EA462BS-14

【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Operating pressure--6 to -20: 0.69MPa (7kgf/cm2), -30: 0.39MPa (4kgf/cm2)
・Nominal dia.-40(1.1/2")
・Applicable hose ID-40mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BS-14

Part Number
EA462BS-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BS-14 in the Hose Coupler (Polypropylene) EA462BS-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BS-14 ในชุด Hose Coupler (Polypropylene) EA462BS-14

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)