• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Union EA425FC-8

Straight Union EA425FC-8

【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Applicable fluid-Air, water, chemicals
・Operating temperature-Air: -65 to 260℃, Water: 0 to 100℃
・Tube OD…8mm
・Tube ID…5mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425FC-8

Part Number
EA425FC-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425FC-8 in the Straight Union EA425FC-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425FC-8 ในชุด Straight Union EA425FC-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)