• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Elbow Union EA425CF-41

Elbow Union EA425CF-41

【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Operating temperature:-196 to 600℃
・Tube OD…4mm
・Mounting screw…1/8 PT

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425CF-41

Part Number
EA425CF-41
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CF-41 in the Elbow Union EA425CF-41 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CF-41 ในชุด Elbow Union EA425CF-41

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)