• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Half Union EA425CE-104

Half Union EA425CE-104

【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Operating temperature: -196 to 600℃
・Tube OD…10mm
・Mounting screw…1/2 PT

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425CE-104

Part Number
EA425CE-104
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CE-104 in the Half Union EA425CE-104 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CE-104 ในชุด Half Union EA425CE-104

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)