• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Ball Valve (Stainless Steel) EA425CC-1

Mini Ball Valve (Stainless Steel) EA425CC-1

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Pressure-0.98MPa or below
・Temperature--10 to 120℃
・Handle rotating direction can be set to any direction.
・External thread PT…1/8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425CC-1

Part Number
EA425CC-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CC-1 in the Mini Ball Valve (Stainless Steel) EA425CC-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CC-1 ในชุด Mini Ball Valve (Stainless Steel) EA425CC-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)