• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Three-Way Tetrahedral Mini Ball Valve EA425BZ-101

Three-Way Tetrahedral Mini Ball Valve EA425BZ-101

【Product Specifications】
・Material …Body :Brass (C3771)
・Usage Pressure …0.98Mpa Or Less
・Applicable Fluid …Air ・Water ・Oil
・Service Temperature …-10 To 80℃(Removed Freeze Point )
・Rohs-Compliant
・Mounting Screw …Male :R1/8Female :Rc1/8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425BZ-101

Part Number
EA425BZ-101
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425BZ-101 in the Three-Way Tetrahedral Mini Ball Valve EA425BZ-101 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BZ-101 ในชุด Three-Way Tetrahedral Mini Ball Valve EA425BZ-101

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)