• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3-Way Mini Ball Valve EA425BT-101

3-Way Mini Ball Valve EA425BT-101

【Product Specifications】
・Material-C3771BD(Body)
・Pressure range-Less than 0.98MPa
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Temperature range--10 to 80℃(excluding frozen sites)
・Mounting screw-(Male):R1/8"、(Female):Rc1/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425BT-101

Part Number
EA425BT-101
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425BT-101 in the 3-Way Mini Ball Valve EA425BT-101 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BT-101 ในชุด 3-Way Mini Ball Valve EA425BT-101

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)