• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Ball Valve EA425BS-333

Mini Ball Valve EA425BS-333

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Pressure-0.98MPa (10kgf/cm2) or below
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Temperature--10 to 80℃ (excluding frozen sites)
・R(PT)-3/8"
・G(PF)-3/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425BS-333

Part Number
EA425BS-333
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425BS-333 in the Mini Ball Valve EA425BS-333 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BS-333 ในชุด Mini Ball Valve EA425BS-333

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)