• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Access Valve Flare Type T-Shape EA402F-3【3 Pieces Per Package】

Access Valve Flare Type T-Shape EA402F-3

【Product Specifications】
・Flare screw…3/8 (9.53mm)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA402F-3

Part Number
EA402F-3
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

3 Pieces Per Package

2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA402F-3 in the Access Valve Flare Type T-Shape EA402F-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA402F-3 ในชุด Access Valve Flare Type T-Shape EA402F-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)