• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tube Cutter EA338AD-26

Tube Cutter EA338AD-26

【Product Specifications】
・Length-195mm
・Max. dia. of applicable tube-26mm (1)
・Applicable product-Fluororesin tube, fluorine heat shrinkable tube,high pressure nylon hose, resin hose,rubber hose (wire-reinforced hose not applicable)
・Stainless steel does not rust.For semiconductor production equipment and medical equipment

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA338AD-26

Part Number
EA338AD-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA338AD-26 in the Tube Cutter EA338AD-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA338AD-26 ในชุด Tube Cutter EA338AD-26

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)