• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hose Joint EA141ED-9

Hose Joint EA141ED-9

【Product Specifications】
・Material-Brass (nickel plating)
・Mounting screw…G(PF)1/4
・Shank diameter…9mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA141ED-9

Part Number
EA141ED-9
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141ED-9 in the Hose Joint EA141ED-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141ED-9 ในชุด Hose Joint EA141ED-9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)