• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Male Threaded Stem EA141AS-221

Male Threaded Stem EA141AS-221

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Thread dia.…R(PT)1
・Shank dia.…28.0mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA141AS-221

Part Number
EA141AS-221
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141AS-221 in the Male Threaded Stem EA141AS-221 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141AS-221 ในชุด Male Threaded Stem EA141AS-221

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)