• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Y-Type Union EA140HM-64

Y-Type Union EA140HM-64

【Product Specifications】
・Material-Brass, resin (PBT)
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature: -15 to 60℃
・Single-opening…6mm
・Double-opening…4mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA140HM-64

Part Number
EA140HM-64
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140HM-64 in the Y-Type Union EA140HM-64 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HM-64 ในชุด Y-Type Union EA140HM-64

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)