• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Hose with Fitting EA125CN-6

Urethane Hose with Fitting EA125CN-6

【Product Specifications】
・Material-Urethane resin
・Max. operating pressure-0.68MPa
・Fitting-Male R (PT) 1/4 x female G (PF) 1/4
・Service temperature: -20 to 70℃
・Excellent in mechanical strength and pressure, abrasion, bending fatigue, heat, and low-temperatureresistances
・ID x OD…8 x 12mm
・Range of use…6m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125CN-6

Part Number
EA125CN-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125CN-6 in the Urethane Hose with Fitting EA125CN-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125CN-6 ในชุด Urethane Hose with Fitting EA125CN-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)