• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Air Hose with Coupler EA125BR-20

Urethane Air Hose with Coupler EA125BR-20

【Product Specifications】
・Normal pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Max. pressure-5.6MPa (56kgf/cm2)
・Material-Urethane resin
・With one-touch male and female couplers
・ID x OD…8.5 x 12.5mm
・Length…20m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125BR-20

Part Number
EA125BR-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125BR-20 in the Urethane Air Hose with Coupler EA125BR-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125BR-20 ในชุด Urethane Air Hose with Coupler EA125BR-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)