• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Air Hose EA125-30

Rubber Air Hose EA125-30

【Product Specifications】
・Normal pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Max. pressure-2MPa
・Material-Natural rubber
・ID x OD…6.3 x 13.2mm
・Length…30m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125-30

Part Number
EA125-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125-30 in the Rubber Air Hose EA125-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125-30 ในชุด Rubber Air Hose EA125-30

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)