• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Vinyl Hose EA124DL-57

Vinyl Hose EA124DL-57

【Product Specifications】
・Material-PVC
・Not for high pressure-use
・Operating pressure (23℃)
・ID x OD…12 x 14mm
・Length…50m
・Pressure(MPa)…0.27

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124DL-57

Part Number
EA124DL-57
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124DL-57 in the Vinyl Hose EA124DL-57 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)