• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Water Hose with Wire EA124DG-50

Water Hose with Wire EA124DG-50

【Product Specifications】
・PVC with steel wire
・Withstanding pressure-DE-20 to -50: 0.7MPaDG-20 to -50: 0.6MPa
・ID x OD…15 x 22mm
・Length…50m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124DG-50

Part Number
EA124DG-50
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124DG-50 in the Water Hose with Wire EA124DG-50 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)