• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Anchor Bracket Inner Type

Anchor Bracket Inner Type

An anchor plate with an adjuster that does not protrude.

[Features]
· The adjuster does not protrude so it does not affect the outer dimensions of the housing.

[Applications]
· For stable installation of structures and reinforcement to prevent slipping of longitudinal connecting parts.

[Note]
· Does not have different left and right sides as it can be used facing downwards.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
AP4I-M12
AP4I-M16
AP4I-M20
Part NumberVolume DiscountDays to ShipScrew Diameter
7 Day(s) or more M12×P1.75
7 Day(s) or more M16×P2
7 Day(s) or more M20×P2.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Aluminum

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)