• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Leveling Caster Clean Specification

Leveling Caster Clean Specification

A plate caster with leveler suitable for equipment in cleanrooms.

[Features]
· A compact integrated type.
· The foot position can be flexibly changed depending on the installation surface.
· The swivel part with clean specification uses rubber packing and grease with low dust generation.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
CALC-M10
CALS-M10
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSpecifications
7 Day(s) or more Single Item
7 Day(s) or more With mounting bolt and nut

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Bolted Caster Material Wheel: Nylon Adjuster Size M10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)