• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Caster with Lock

Caster with Lock

[Features]
· M16 screw type caster with wheel diameter of ø100.

[Note]
· When attaching directly to the end surface of the frame, M16 end face tapping is required.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

CACB-M16

 
Part Number
CACB-M16
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Screw-In Casters Material Wheel: Urethane Screw Diameter M16X2.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part CACB-M16 in the Caster with Lock series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)