• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-VN

Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-VN

[Features]
· An M10 screw-in caster with excellent cost performance.

[Note]
· When attaching directly to the end surface of the frame, M10 end face tapping is required.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

CA50-VN

 
Part Number
CA50-VN
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Screw-In Casters Material Wheel/Main Body: Nylon Screw Diameter M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part CA50-VN in the Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-VN series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)