• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cold Forged Wing Nut (Imported)

Cold Forged Wing Nut (Imported)

[Material] Stainless steel/SUS316
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12/14/16/20
[Application/Function] Manual fastening
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Caution

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CHNHY-316-M4
CHNHY-316-M5
CHNHY-SUS-M3
CHNHY-SUS-M4
CHNHY-SUS-M5
CHNHY-SUS-M6
CHNHY-SUS-M8
CHNHY-SUS-M10
CHNHY-SUS-M12
CHNHY-SUS-M14
CHNHY-SUS-M16
CHNHY-SUS-M20
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread (M) Material
5 Day(s) or more 4[Stainless Steel] SUS316
5 Day(s) or more 5[Stainless Steel] SUS316
5 Day(s) or more 3[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 4[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 5[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 6[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 8[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 10[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 12[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 14[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 16[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 20[Stainless Steel] Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Basic Information

Thread Type Metric coarse Applications, Functions Hand tightening Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)