• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Economy Type Powerful Magnet Catch 25

Economy Type Powerful Magnet Catch 25

[Features]
· A magnetic catch with high adsorption and excellent cost performance.

[Applications]
· Holds open doors using magnetic power.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
MD2B-N
MD2B-S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSpecifications
4 Day(s) or more Magnet Single item
7 Day(s) or more Magnet/Stopper Set

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selected Product Magnetic Catch

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)