• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136

[Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136

【Product Specifications】
・Rubber type-Natural rubber
・Easy installation
・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt.
・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines
・Height…26mm
・Screw dim.…M8
・Support load…370N
・Spring constant…180N/mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HS-136

Part Number
EA949HS-136
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HS-136 in the [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-136 ในชุด [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)