• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Resin Coated Securing Band EA947K-13

Resin Coated Securing Band EA947K-13

【Product Specifications】
・Material-SS1151-10-Z275-M
・Cut the band to a desired length for use.
・Band length-10m
・Tensile strength--9: 0.4kN-13: 1.0kN
・W x T (mm)…14 x 2.5
・Hole dim. (mm)…6 x 6

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947K-13

Part Number
EA947K-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947K-13 in the Resin Coated Securing Band EA947K-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947K-13 ในชุด Resin Coated Securing Band EA947K-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)