• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-5A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-5A

【Product Specifications】
・Band Width …13mm
・Band Thickness …3mm
・Thread Hole …M6
・Material …Steel ,Thermoplastic Elastomer
・Compatible Dia …9.5~11.1mm
・Qty. Per Unit …10Piece
・Rubber Liner Adapted

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947FE-5A

Part Number
EA947FE-5A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-5A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-5A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947FE-5A ในชุด Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-5A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)