• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A

【Product Specifications】
・Compatible Dia …6.4 To 7.9mm
・Band Width …13mm
・Band Thickness …1mm(Gum Thickness :3mm)
・Thread Hole …M6
・Material …Steel 、Thermoplastic Elastomer
・Qty. Per Unit …10Piece

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA947FE-3A

Part Number
EA947FE-3A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-3A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)