• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-14

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-14

【Product Specifications】
・Band width-13mm
・Band thickness-1mm(rubber thickness:4mm)
・Material-Zinc-plated steel, ethylene-propylene rubber
・Thread hole-M6
・Compatible Dia.-23.8 to 25.4mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA947FE-14

Part Number
EA947FE-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-14 in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-14 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)