• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

[Stainless Steel] Wire Rope Clip EA638RB-2

[Stainless Steel] Wire Rope Clip EA638RB-2

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・(1 x 19) wire rope is not available.
・Applicable wire dia.(mm)…2mm
・h…18
・I…14

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA638RB-2

Part Number
EA638RB-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638RB-2 in the [Stainless Steel] Wire Rope Clip EA638RB-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638RB-2 ในชุด [Stainless Steel] Wire Rope Clip EA638RB-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)