• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

[Stainless Steel] Wire Clamp EA638R-5

[Stainless Steel] Wire Clamp EA638R-5

【Product Specifications】
・Length-10mm
・Material-SUS303
・(1 x 19) wire rope is not available.
・Applicable wire dia.…5mm
・Dia.…20mm
・Max tension force…2.0kN

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA638R-5

Part Number
EA638R-5
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638R-5 in the [Stainless Steel] Wire Clamp EA638R-5 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)