• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

13mm Unit-Coil (Hose Bender) EA125Z-13

13mm Unit-Coil (Hose Bender) EA125Z-13

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・A hose can be bent 90゚ with 1 pc and up to 180゚ with 2 pcs.
・Prevents hose twist, and reduces fatigue from repeated bending.
・Length(mm)-200
・Max. hose OD(mm)-13

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA125Z-13

Part Number
EA125Z-13
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125Z-13 in the 13mm Unit-Coil (Hose Bender) EA125Z-13 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)