• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Hose Coupler EA124LB-6

Hose Coupler EA124LB-6

【Product Specifications】
・Material …ABSResin 、AESResin 、Poly acetal
・Applicable Hose Id …12 to 15mm
・It is easy to turn even a wet hand. Hose protector built-in.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LB-6

Part Number
EA124LB-6
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LB-6 in the Hose Coupler EA124LB-6 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)