• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Ferrule EA124LB-10A

Ferrule EA124LB-10A

【Product Specifications】
・Insert it into the pipe outlet of a water faucet (nominal 13) with a tip not threaded and fix it with a band.
・Material-PP, EPDM, stainless steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LB-10A

Part Number
EA124LB-10A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LB-10A in the Ferrule EA124LB-10A series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)