• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pistol Grip Nozzle [3 Patterns] EA124LA-7B

Pistol Grip Nozzle [3 Patterns] EA124LA-7B

【Product Specifications】
・Length-140mm
・Connection screw-3/4"NH female
・No plug
・Head part-Polyethylene
・It is possible to direct spray by the amount of water adjustment.
・With stainless steel spring
・Equipped with a rubber head that protects screw thread at theinjection area
・Threaded brass nozzle on which separately sold nozzle can be attached.
・Hot water can also be used
・With fixed clips for continuous injection

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LA-7B

Part Number
EA124LA-7B
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LA-7B in the Pistol Grip Nozzle [3 Patterns] EA124LA-7B series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)