• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Long Reach Spray Nozzle [8 Patterns] EA124LA-67

Long Reach Spray Nozzle [8 Patterns] EA124LA-67

【Product Specifications】
・8 spray patterns(cone, stream, mist, flat, shower, full, soaker, center)
・Length-406mm
・With continuous injection button
・Connection screw-3/4 NH female
・Adjustable head angle
・Water pressure adjustable

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LA-67

Part Number
EA124LA-67
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LA-67 in the Long Reach Spray Nozzle [8 Patterns] EA124LA-67 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)