• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Spray Nozzle [7 Patterns] EA124LA-6

Spray Nozzle [7 Patterns] EA124LA-6

【Product Specifications】
・Connection screw-3/4NH Female
・Length-140mm
・Polymer made
・7 spray patterns available (corn, stream, full, shower, jet, flat, mist)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LA-6

Part Number
EA124LA-6
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LA-6 in the Spray Nozzle [7 Patterns] EA124LA-6 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)