• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Twist Nozzle EA124LA-14

Twist Nozzle EA124LA-14

【Product Specifications】
・Connection screw…3/4NH Female
・Length…100mm
・Material…Rubber grip (brass made body)
・Various spray patterns from direct jet to atomizing are available to open and close.
・Maximum available pressure…Up to 60PSI (0.41MPa)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LA-14

Part Number
EA124LA-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LA-14 in the Twist Nozzle EA124LA-14 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)