• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Magnetic Catch, Made from Nylon, TSM25SA

Magnetic Catch, Made from Nylon, TSM25SA
  • On Sale Till 31/12/2018

[Features]
· Fine adjustment of the absorption surface can be performed.
· Superior shock resistance.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TSM25SABR
TSM25SAW
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSColor JAN code Ordering Code Mass
(g)
5 Day(s) or more 6Brown4989999090819300-523214
5 Day(s) or more 6White4989999090826300-524114

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Magnet Type Magnet Type Category Round shape Adsorption Power(N) 30
Full Length(mm) 37 Width(mm) 18.5 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.2×8 Slotted Hole Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material Resin Attraction Plate Surface Material Steel
Quantity(pcs.) 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)