• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Self-Cut Hook AMSW-SH

Self-Cut Hook AMSW-SH
  • On Sale Till 31/12/2018

· Use it as hook of air swing clamp (which has no hook). (See P.88 and 92)
· Use it after additional processing.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AMSW32-SH
AMSW44-SH
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSApplicable Air Hook Clamp
36 Day(s) or more 6AMSW32-S Type, AMSW32-W Type
36 Day(s) or more 6AMSW44-S Type, AMSW44-W Type

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Hook

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)