• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sheet Nut for Flat Hinge

Sheet Nut for Flat Hinge

SF common parts
There was an error included in the catalog for this product. Please confirm the errata (from P881) before using the product.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SFB-303
SFB-304
SFB-305
SFB-306
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Specifications
Same day 67.525Sheet Nut for Flat Hinge SS
Same day 67.530Sheet Nut for Flat Hinge S
3 Day(s) 6937Nut for Flat Hinges L40 (M6)
3 Day(s) 61043Nut for Flat Hinges L45 (M6)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Types Flat Hinges

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)