• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flat Hinge for Irregular Frame

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SFA-2A5
SFA-2A6
SFK-2A5
SFK-2A5S
SFK-2A6
SFK-2A6S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSDimension A
(mm)
Specifications
2 Day(s) or more 637Flat Hinges L40-S
2 Day(s) or more 639Flat Hinges L45-S
2 Day(s) or more 637Flat Hinges L40-S Kit
2 Day(s) or more 637Flat Hinges L40-S (Stainless) Kit
6 Day(s) or more 639Flat Hinges L45-S Kit
9 Day(s) or more 639Flat Hinges L45-S (Stainless) Kit

Loading...

  1. 1

Basic Information

Types Flat Hinges Dimension B(mm) 37

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)